~ cenník ~

St. odkázanosti IV. st. odkázanosti V. st. odkázanosti VI.
SKAČANY
dvojlôžková 24,-€*/deň 23,-€*/deň 22,-€*/deň

*v cene sa nachádza ubytovanie, racionálna/šetriaca strava, odborné a obslužné činnosti, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva a bielizne. V prípade diabetickej stravy sa cena navyšuje +50 centov/deň, v prípade bezlaktózovej stravy +20 centov/deň.

Doplnkové služby:

za oxygenoterapiu
0,50-€ / 60 minút
úschova cenností v trezore
2,00-€ / mesiac
nákup vecí na osobnú spotrebu
1,00-€ / 1 nákup
za odstránenie následkov v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho poriadku - odstraňovanie následkov dodávateľskou firmou
v plnej výške

Kompletný aktuálny cenník môžete nájsť TU